හදාරන්නන් පවසන්නේ ඔබගේ ස්මාර්ට් දුරකථනය පහසුවක් වීම සේම සුළු වෙනස් කමකින් අපහසුවක් බවට පත්කරන්නටද සූදනම් බවයි. වැඩිහිටියෙකුට තම දරුවාගේ හැසිරීම් නැතිනම් අන්‍යඔන්‍ය එකගත්වය ඇතිව දෙදෙනෙකුට තම අනෙකා සිටින යනැන තැන හඳුනා ගන්නට එය ස්සාහ වෙනවා සේම තවත් දෙසකින් අනකාගේ අවසරයකින් තොරව පෞද්ගළික තොරතුරු ‍රැස් කරගන්නටද මේවා බහුලව යොදගන්නවා දැකිය හැකි බවයි. මේ නිසාම ඔවුන් උපදෙස් දෙන්නේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනය තව අයෙකු අතට පත්වීම මෙන්ම එය භාවිතයට අවස්ථාවක් දීම කල්පනාකාරීව කලයුතු කට යුත්තක් බවයි. මෙම අවස්ථාව එහි අළුත්වැඩියාවක සිට හිතවතෙකුගේ හදිස්සියක් සදහා විය හැකි මුත් ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගනිමින් දුරකථනය මතට ස්ථාපනය කරන කුඩා මෘදුකාංග කොටසකින් ඔබගේ දුරකථනයේ භාවිතය ගැන මෙන්ම එය සමග විය හැකි ඔබගේ ගමන් බිමන් චලනයන් හඬුනා ගන්නටද ඔවුනට අවශ්‍යවන සැකසුම් කරගන්නට ලැබෙන අවස්ථාව ගැන සැලකිලිමත්වීම වැදගත් වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa