Samsung පවසන්නේ තම SmartThings Find platform ය සමග 200 million devices සම්බන්ද වීම සම්පූර්ණ කර ඇති බවය. මෙහිදී සිදුවන්නේ Galaxy devices භාවිතාකරන්නෙකුගේ අස්ථානගත වන උපාංගයක් සොයා ගැනීමට තවත් Galaxy devices භාවිතාවකින් සහය ලැබිමය. එහිදී Bluetooth Low Energy (BLE) සහ ultra-wideband (UWB) යන technology වල සහයෙන් එම ජාලගත තවත් උපාංගයක් සමග …

Continue Reading