පරිණත වූ ගනකය නොහොත් පරිගණකය සාමාන්‍ය භාවිතාකරන්නාගේ මේසය මතට උකුල මතට හෝ අත්ලට ගුලිවීම සරල කථාන්දරයක්ම නොවේ. විශාල මිනිස් කැපවීම් ගොනුවක ප්‍රථිපලයකි. එය ගැන වූ ආකාර්ෂනීයත්වය එම ගමන වේගවත් කරන ලදී. Sir Clive Sinclair යනු මේ අපූර්ව කථාන්දරයේ ප්‍රධාන හැරවුමක් සටහන් කල පෘතුවි වැසියෙකි. මෙතුමන් 1980 කාලයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ home computers …

Continue Reading