ඉහල මට්ටමක හැකියාවන් සහිත පරිගණකයක් යනු පවතින තාක්ෂණයේ ඉහලම තලවල එකතුවකි. මතුපිට පෙනුමේ සිට Processing හැකියාව දක්වා සැම තැනකම එම Pro බව රදවා තබන්නට එහි නිෂ්පාදකයින් නිරන්තරයෙන් වෙහෙසෙනු ඇත. Surface Pro 8 යනු Microsoft ආයතනය පසුගියදා හඳුන්වා දුන් ව්‍යාපාරික මට්ටමේ පරිගණකයකි. නැතිනම් business laptop එකකි. Microsoft ආයතනය පවසන්නේ 13-inches ප්‍රමානයේ, සුපිරිගනයේ දෘශ්‍ය හැකියාවකින් යුතු නව display එකේ සිට Slim Pen 2 නව stylus එකක් සහිතව වැඩි දියුනු කල G6 chipset සෙට් එකක් සමග වන මෙහි Intel ලාගේ 11th-gen Tiger Lake chips වලින් සමන්විතව හා 16 hours of battery හැකියාවක් සමග අවශ්‍යනම් 32GB ‍රැම් හැකියාවක් කරා යා හැකි මෙන්ම Thunderbolt 4 වලින් ද සමන්විතව අවසානයේ Windows 11 වලින් පනගැන්වෙන එකක් බවයි.
Pubudu Siriwansa