ලොවපුරා රටවල් කිහිපයකින්ම මේ වන විට cryptocurrencies තහනම් කිරීමක් හෝ එසේ කරන්නට ආසන්නවීමක් දක්නට හැකිවනවා. නවතම තොරතුර පැමිනෙන්නේ Russia’s Central Bank වෙතිනි. ඒම වාර්ථාව පවසන්නේ Russia’s Central Bank වෙතින් එරට රජයට cryptocurrencies තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. එම රජය මෙම තහනම පැනවුව හොත් එරට තුලදී mine, trade, invest හා exchange යන සියළුම ආකාර සදහා cryptocurrencies වෙත තහනම් වන්නට නියමිත වෙනවා. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ එරට ආර්ථික අස්ථාවර බවක් සදහා මෙම cryptocurrencies හේතුවක් වෙමින් ඇති නිසා Russia ව තුල මෙම පියවර අවශ්‍යව ඇති බවයි. මීට පෙර China වෙතිනද මේ සදහා පියවර ගෙන තිබුනා. Russia සැලකෙන්නේ crypto-miners සදහා United States හා Kazakhstan වලට පමනක් පසු පසින් සිටින රට හැටියටයි.එසේම එරට mine cryptocurrencies සදහා අවශ්‍ය computing power වලින් 11.2% කින් දායක වන රට ලෙසට සැලකෙනවා.එමෙන්ම මෙම Russians වල annual cryptocurrency transaction volume වටිනාකම $5 billion ලෙසට ගනනය වෙනවා.
Pubudu Siriwansa