පසුකරමින් සිටින pandemic කාල වකවානුවේදී QR codes භාවිතය වඩාත් අවධානය දිනා ගත්තේ භෞතික ස්පර්ශයන් අවම කරන්නට එය මහත් පහසුවක්ද වූ බැවිනි. ජීවිතය අවට වන නෙක අවස්ථා සදහා මේ භාවිතය පැමින තිබිනි. බලාපොරොත්තු විය යුතු පරිදිම මේ වන විට මෙම QR code වල සැගව එන හානිකර අවස්ථා පිලිබඳව තොරතූරු හෙලි වෙමින් තිබෙනවා. සමහර විට එම QR codeය phishing email එකකට මග කියන අවස්ථා මෙන්ම dodgy websites එකකට මග කියන ඒවා වන අවස්ථා පිලිබඳව මේ වන විට හෙලි වෙමින් තිබෙනවා. විටක ඔබගේ බැංකු ගිනුමක තොරතුරු සොරා ගන්නා මෙන්ම පෞද්ගලික තොරතුරු සොරා ගන්නාවාද විය හැකි බවටයි වාර්ථා වෙමින් ඇත්තේ. විටක ආයතනයක වන QR code එකක් වාගේම ඊමේලයක් ඔස්සේ එන QR code එකකින්ද මේ අනතුරු වී ඇති බවටයි හෙලි වන්නේ.
Pubudu Siriwansa