නිල නොවන වාර්ථා පවසන්නේ iPhone SE 2020න් පසුව එන්නට නියමිත මීලග සංස්කරනය වන iPhone SE 3 මේ වන විට testing මට්ටමින් India වලට මුදා හැර ඇති බවයි. Apple ආයතනයේ මීලග budget iPhoneය වන මෙම නිකුතුව SE 2020 සංස්කරනයට වඩ මිළෙන් අඩුවන අතර බොහෝ විට එලබෙන March / April අතර කාලසීමාවේදී නිකුත් වන්නට සූදානම් බවක් පල වනවා. iPhone SE වල next-gen වන මෙම නිකුතුව A2595, A2783, හා A2784 ලෙසට වන model numbers වලින් පැමිනෙන බවට බලාපොරොත්තු වනවා. 91Mobiles පවසන්නේ මෙම නිකුතුව ඉන්දියාවට පැමිනෙන විට $300 මිළක් වන අතර එය iPhone SE 2020 වල මිල වූ $399 වලට වඩා පහලින් සිටිනු ඇති බවයි. 4.7-inch display සහිතව මෙන්ම 5G හැකියාව සහිතව මෙම නව නිකුතුව ඒනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු පලවනවා.
Pubudu Siriwansa