තව දුරටත් ඩිජිටල්කරනය ඔබගේ එලිපත්තේ වන ජීවිතයට වද්දාගැනීමට තරම් සාධාරන හේතූන් ඇතැත් අවශ්‍යම නම් මග හැරිය හැකි භාවිතාවක් වීමේ විකල්පයක් සහිත ජීවිත සාධකයක් නොවෙමින් ඇත. විශේෂයෙන් පසු කරමින් සිටින වසංන්ගත අභියෝගය හමුවේ මෙන්ම එය විසින් නිර්මාණය කර ඇති දීර්ගකාලීන සමස්ත ජීවිත පසු බෑම ඉදිරියේ කාර්යක්ශම විසඳුමක් වන්නට එයට හැකිව තිබේ. මුහුනට මුහුනට තොරතුරු සංනිවේදනය කරගැනීමේ පහසුවේ සිට, ගනුදෙනු කටයුතු, ලිපිද්‍රව්‍ය කටයුතු, Online ප්‍රදර්ශනාගාර හා ඇනයුම් වැනි කටයුතු, අධ්‍යාපන කටයුතු වල සිට වෘතීය කටයුතු සදහා වැනි ජීවිතයේ ජීවවිද්‍යාත්මක ලේයරයෙන් ඔබ්බට වන බොහෝ දෑ සදහා මේ මැදිහත්වීමේ වැදගත් බව කැපීපෙනෙමින් ඇත. වඩාත් Digital කරනය වූ ජීවිත ඉල්ලා සිටින ආවේනිකවූ ස්වභාවයන්ද වේ. දෛනික භාවිතාවන් තුල මේ කොන්දේසි සදහා එකගවන තුරු තත්වය අසීරුවීම බලාපොරොත්තු විය යුත්තකි. තවත් දෙසකින් මේ නව ජීවිත මෝස්තරයන් වෙතට පැමිනීමට අවශ්‍ය කැපවීම උත්සාහය පෞද්ගල අර්ථවල සිට සමස්ත සමාජ අර්ථ දක්වාම වන බව අමතක නොකලද යුතුය.
Pubudu Siriwansa