ඔබ Apple Health app වල Walking Steadiness අංගය භාවිතකරන්නෙක් නම් ඉදිරියේ වන “disease හෝ injury” අවස්තාවන් පිලිබඳව අනාවැකියක් පලකරන්නට සමත් බවටයි පැහැදිලි කරන්නේ. Apple ආයතනය දියුනු කරන ලද මෙම app එක ඔස්සේ සිදුවන්නේ ඔබ walking වලදී ඇති Steadiness පිලිබඳව දත්ත ‍රැස්කර ඒවා විස්ලේෂනය කොට ඉදිරි වසර තුලදී ඔබ රෝගී තත්ව්යක් හෝ අනතුරක් අභියස සිටිනවා විය හැකි බවටයි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ ඔබ ඔබගේ iPhone දුරකථනය pocket වල හෝ waist ආශ්‍රිතව රඳවා තබා ගනිමින් දෛනික කටයුතු වල යෙදෙන විට හා notifications සංක්‍රියව තබා ඇති විට ලැබෙන්නට ඉඩ ඇති low steadiness බව කිය වෙන alert එක ඔබට වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්නට මුල් හෝඩුවාවක් විය හැකි බව ඔවුන් යෝජනා කරනවා. එපමනක් නොව walking asymmetry ඔස්සේ ඔබගේ walking pattern එක හදාරමින් පියවරවල් අතර පරතරය, පියවරවල් වල වේගය ඇතුළු තවට් තොරතුරු හදාරමින් ඔබගේ සෞක්‍ය සදහා සහයක් ගෙනෙනට සූදානම් බව පවසනවා.
Pubudu Siriwansa