ආරක්ශිත වෙබ් සැරියක් බොහෝ දෙනාගේ බලාපොරොත්තුවය. ඒ සදහා අවසර පදයක පමනක් සහය මේ වන විට මදක් පැරණි කාරනයක් වන්නේ ආකාර කිහිපයකටම ඒ සදහා ලබා වීමට සයිබර් පහර දෙන්නන් කටයුතු කල හැකි බැවිනි. සමහර විටක මේ සංකීර්න අවසරපදයක් යනු ඒ සදහා ලගා වන්නට අවශ්‍ය කාලය පිලිබඳව පමනක් ප්‍රශ්ණයක් ලෙසට අර්ත දැක්වීමද හදාරන්නන් පෙලබෙන්නේ මේ නිසා විය හැක. මේ නිසාම අවසර පදයට අමතරව තවත් ආරක්ෂක ලේයරයක් ඔවුන් යෝජනා කිරීම නිතරම සිදුවේ. මේ සදහා authenticator apps එකක් හරහා multi-factor verification නැතිනම් Google ලාගේ 2-step verification (2SV) වැන්නක් ඔවුන් යෝජනා කරති. ගූගල් පවසන්නේ ඔවුනගේ 2SV භාවිතය ගිනුම් ගොදුරුවීමේ ප්‍රවනතාවය 50% කින් පමන පහත හෙලන්නට සමත්ව ඇති බවයි. ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ Security Checkup, Password Manager මෙන්ම 2SV වල භාවිතාව භාවිතාකරන්නන් වෙත ආරක්ෂාව සම්බන්දයෙන් මහත් සහයක් ගෙනෙන්නට සමත්ව ඇති බවකි.
Pubudu Siriwansa