මෙම දශකය අවසානයේ India ද ටො 6G services වෙතට පැමිනෙන්නට සැලසුම් කරන බවට ප්‍රකාශ වේ. එරට elecom Regulatory Authority of India (TRAI) වල silver jubilee celebrations සදහා සහභාගී වෙමින් එරට අගමැති වරයා පවසා සිටි බවට වාර්ථාවන්නේ මේ සදහා අවශ්‍ය task force එකක් දැනටමත් කටයුතු අරබා ඇති බවයි. මෙම උත්සවයට සමගාමීව 5G Test Bed එකක්ද දියත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් චීනය 2019 වන විට 6G සදහා සූදානම් වීම අරබන්නට කටයුතු කර ඇති අතර මීට අමතරව South Korea, the USA, Japan, Europe, සහ Russia වැනි රටවල් දැනටමත් 6G සදහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එලබෙන වසර මුල්භාගය වන විට ඉන්දියාවේ සාමාන්‍ය භාවිතාකරන්නන්හට 5G services වෙතට පැමිනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇහි බවට බලාපොරොත්තුවෙනවා
Pubudu Siriwans