සැබෑව නම් තව දුරටත් “පරිගණකයකට” තම ශක්‍යතාවයේ සීමා දෘඩාංග මෙන්ම මෘදුකාංග තලයන් ඔස්සේ පමනක් තීරනාත්මක ආකර්ෂණීය බවක් සදහා මෙහෙයවන්නට ඇති ඉඩ කඩ ක්‍රමයෙන් අවම වෙමින් තිබීමයි. ප්‍රොසෙසරය මෙන්ම මෙමරි හා ස්ටෝර් හැකියව පමනක් නොව input-output හැකියාවන් පසුගිය දශක කිහිපය ඔස්සේ අපමන මිනිස් මෙන්ම යාන්ත්‍රික හැකියාවන් ඔස්සේ වේගයෙන් දියුනු වීම අප මේ වන විට අත්විඳිමින් ඇත. සැබෑවනම් දැන් දැන් එහි වූ සියුම් හා එතරම් අවධාණය දිනා නොගත් අංග කෙරෙහි එම වෙළඳ සමාගම් වලට අවධානය ලබා දීමට සිදුව තිබීමය. එය මෙහෙයුම් පද්ධතියක හැසිරීමේ මූලික ව්‍යාකරනවල සිට ඉදිරියට වීම එලබෙන යුගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂනයක් ලෙසට අපට තේරුම් ගත හැකි වනු ඇත.
pubudu siriwansa