සාර්ථකව ඔබගේ දත්ත උපංගය hack වීම යනු එය ක්‍රියාත්මක නොවීම, ආරක්ශක මෘදුකාංග විසින් එය හඳුනා ගැනීම වැනි සරල ප්‍රතික්ක්‍රියාවකින් හදුනා ගන්නට ඉඩ නොලැබෙනු ඇත. මක්නිසාද අද වන විට බොහෝ සයිබර් ප්‍රහාර වල ප්‍රධාන ලක්ශනයක් වන්නේ භාවිතාකරන්නාට නොහැගෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව ඔහුගේ තොරතුරු ලබා ගන්නට උත්සාහ කිරීම වන බැවිනි. මේ නිසාම බොහෝ හදාරන්නන් iPhone / Android device භාවිතාකරන්නන් හට යෝජනා කරන්නේ උපාංගයේ ක්‍රියාකාරීතවය පිලිබඳව වඩාත් සංවේධීව සිටීම සාර්ථක විය හැකි බවයි. ඔවුන් දෙන සරල උපදෙස් කිහිපයක් මෙසේ දැක් විය හැක.

  1. උපකරණයේ performance නැතිනම් ක්‍රියාකාරීත්වයේ ස්වභාවය ගැන සැලකිලිමත් වීම නැතිනම් අස්වාභාවික ලෙසට වේගය අඩුවීම මෙන්ම app crashes නැතිනම් ඇප් වල ක්‍රියාකාරීතවය බිඳ වැටීම් පිලිබඳව අවධියෙන් සිටිම වැද ගත්විය හැකි බවයි.
  2. උපකරනයේ Battery draining වල අස්වාභාවික වෙනසක් තවත් හොඳ ලක්ෂනයකි. බොහෝ විට උපකරනේ background වල malware ක්‍රියාත්මවකව තිබීම මේ සදහා හේතුවක් විය හැක.
  3. සාමාන්‍ය ආකාරයට වඩා Data භාවිතාව ඉහල ගොස් ඇති නම් නතිනම් මාසික බිල්පත අස්වාභාවිකව වැඩි ඊ ඇත්නම් කල්පනාකරී වීම වැදගත්ය. ඔබ නොදැනුවත්වම malware වන් සක්‍රියවී අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සංනිවේදනය කරගන්නා බවට මෙය හොඳ ලක්ෂණයක්ද විය හැක.
  4. නිතරම Pop-ups පැමිනීමද සැලකිය යුතු කරුනකි. විශේෂයෙන් බොහෝ විට හානිකර ආකාරයේ adware වල සංක්‍රියවීමක් මෙම ලක්ෂණ පෙන්වන්නට කටයුතු කරයි.
  5. උපකරණය overheats වීමද තවත් ලක්ෂණයක් විය හැක. පසුබිමින් ධාවනය වන හානිකරයන් විසින් මේ තත්වය නිර්මාණය කරනවා විය හැක.
    ඔබේ දුරකථනය virus, malware වැන්නකින් ආසාධනය වී ඇතැයි සැක සිතෙන අවස්ථාවකදී පලමු පියවර විය හැක්කේ ඔබගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට අදාල වන app store වකින් antivirus app එකක් download කර ස්ථාපනය කර ගැනීම ය, ඉන් අනතුරුව එය හොඳින් යාවත්කාලීන කර පූර්ණ උපකරනයම Scan කිරීමකට ලක්කිරීමය. ගැටළුව නොවිස‍ඳෙන්නේ නම් යා හැකි අවසන් පිලිට්යමක් වන්නේ උපකරණය factory reset එකකට ගෙන යාමය. එය සියළුම මෙහෙයුම් පද්ධතීත් සමග එන එය කර්මාන්තශාලාවෙන් නිකුත්වන විට ඇති මට්ටමට ආපසු ගෙනයන , ඔබ මිළඳී ගැනීමෙන් පසුව සිදුකල සියළුම වෙනස්කම් නැවත reset වන පියවරකි, ඒනිසා එම පියවරට පෙර ඔබගේ වටිනා ගොනු සියල්ල Backup කර ගැනීම වැදගත් වනු ඇත.
    Pubudu Siriwansa